Schooltijden/roosters

Schooltijden
’s Morgens gaat de deur om kwart over acht open. Alle leerlingen, met ouders/verzorgers, kunnen dan naar binnen. De bel wordt om vijf voor half negen en om vijf voor een geluid, dan moeten alle leerlingen naar de klassen en nemen de ouders/verzorgers afscheid van hun kind(eren). We willen echt om half negen en om een uur met de lessen starten.

Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.15 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur  
Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.15 uur
Vrijdag 8.30 – 12.15 uur  

Gymrooster 2015-2016
De gymlessen worden gegeven in de sportzaal de Ringkant

dag tijd groep (vak)leerkracht
dinsdag 13.00 -14.00 uur groep 5 en 6 Guido van der Meer
dinsdag 14.00 -15.00 uur groep 3 en 4 Guido van der Meer
donderdag 14.15 – 15.15 uur groep 7 en 8 Marjolein Abbenhuis

Humanistisch vormingsonderwijs 2015-2016

dag tijd groep (vak)leerkracht
donderdag 13.00 -13.45 uur 5&6 Ans ter Heide

Ateliers 2016-2017 op vrijdagochtend, zie de kalender