Stichting Kinderopvang Liemeer

kinderopvang liemeer

Stichting kinderopvang Liemeer biedt Buitenschoolse Opvang in Nieuwveen op 2 locaties.

Tevens voert deze Stichting het beheer over kinderdagverblijf Klein Dumpje, BSO “De Qubus” en BSO “JokiDo”

De vestigingen in Nieuwveen zijn op de volgende adressen:

BSO “De Stal”
A.H. Kooistrastraat 130
2441 CP Nieuwveen
Telefoon: 088-9676221

afdeling planning telefoon: 088-9676224

BSO D’Overkant
Ambrosiolaan 32
2441 AD Nieuwveen
Telefoon: 06-33663298

Telefoon afdeling planning SKL: 0172-516224

E-mail: info@kinderopvangliemeer.nl
Website: http://www.kinderopvangliemeer.nl

Beide BSO‟s bieden kinderopvang op prachtige locaties met heel veel buitenruimte. Binnen is een huiselijke sfeer gecreëerd waar de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Buiten schooltijd willen wij de kinderen laten genieten van hun vrije tijd. Zowel binnen als buiten bieden wij de kinderen gevarieerde mogelijkheden om te spelen.

BSO D’Overkant:
De BSO heeft een capaciteit van 20 kindplaatsen per dag.
De buitenschoolse opvang is gehuisvest in de dependance van de Nicolaasschool.
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt op deze locatie naschoolse opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 8 jaar. Tijdens de schoolvakanties is deze locatie de gehele dag geopend op maandag, dinsdag en donderdag.

BSO “De Stal”:
BSO “De Stal” heeft een capaciteit van 20 kindplaatsen per dag.
Deze buitenschools

De opvang is gehuisvest in een boerderij op het terrein van “Ipse De Bruggen”.
Op maan-, dins-, en donderdag is er tijdens de naschoolse opvang een splitsing gemaakt in leeftijd.
Op deze dagen bestaat de groep uit kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot einde basisschoolleeftijd. Tijdens de voorschoolse opvang en op woensdag en vrijdag wordt er geen splitsing in leeftijd gemaakt.
Openingstijden:
In schoolweken bieden wij: – voorschoolse opvang: 07.00 uur tot 09.00 uur
– naschoolse opvang: 15.00 uur tot 18.00 uur – verlengde opvang: 11.30 uur tot 18.00 uur
In vakantieweken is de BSO hele dagen open van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Opvangpakketten:
BSO “De Stal” biedt een gevarieerde keuze aan opvangmogelijkheden:
* Het totaalpakket: opvang gedurende 52 weken per jaar.
* Het schoolwekenpakket: vaste opvang gedurende de schoolweken.
* Het vakantiepakket: vaste opvang gedurende de vakantieweken.
* Incidentele opvang
* Gedurende studiedagen van school.