Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang.

Logo-polderpret

De tussenschoolse opvang (TSO) op de school van uw kind(eren) wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Polderpret. Dat betekent dat alle taken en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op de organisatie, financiën en uitvoering van de tussenschoolse opvang op de school van uw kind(eren) volledig door KDV Polderpret is overgenomen. Het uitgangspunt daarbij is, dat de huidige overblijfkrachten via KDV Polderpret worden ingezet. Zij kennen de kinderen en zijn bekend met het overblijven op school. De overblijfkrachten begeleiden de kinderen tijdens het eten en het spelen en zorgen voor gerichte activiteiten. De overblijfkrachten

worden begeleidt door opgeleide coördinatoren.

Aanmelden

Het deelnemen van uw kind(eren) aan de tussenschoolse opvang kan door het aangaan van een opvangcontract met kinderdagverblijf Polderpret. U kunt per kind kiezen voor één of meer vaste TSO-dagen, maar u kunt uw kind ook incidenteel tussenschools laten overblijven. Het is in beide gevallen noodzakelijk dat de kinderen worden ingeschreven bij de tussenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret. Indien u gebruik maakt van incidentele opvang dan moeten zij per keer aangemeld worden. Zij moeten dan voor 9.00 uur van de desbetreffende dag aangemeld zijn bij de coördinator van de TSO via het volgende e-mailadres: tso@kdvpolderpret.nl.

Kosten en afmelden.

De prijs voor het overblijven wordt per school vastgesteld. De prijs voor het overblijven is te vinden op de volgende website: http://www.kdvpolderpret.nl. Facturering geschiedt per kwartaal op basis van automatische incasso. Het kan zijn dat het kind wel naar school gaat, maar niet op school overblijft op een dag waarvoor een TSO-contract is afgesloten. In dat geval dient u het kind voor 9.00 uur van desbetreffende dag af te melden via het volgende e-mailadres:tso@kdvpolderpret.nl. Dit geldt ook in het geval van afwezigheid door ziekte of andere reden voor afwezigheid. Over deze dag zullen dan geen kosten worden berekend.

Voor meer informatie kunt u bellen naar de coördinator TSO: telefoonnummer 0172-520059 of mailentso@kdvpolderpret.nl en kijken op http://www.kdvpolderpret.nl.

Klachten

Bij een professionele organisatie hoort ook een klachtenregeling. Het is van groot belang geïnformeerd te worden als er klachten zijn van ouders. Bij voorkeur wil kinderdagverblijf Polderpret ouders vragen hun klachten rechtsreeks te bespreken met de coördinator Tussenschoolse opvang of de directeur van Kinderdagverblijf Polderpret.

Daarnaast is het dagverblijf aangesloten bij ZcKK, de Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang. Zij zijn een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven. Het dagverblijf heeft een intern klachtenreglement opgesteld, welke door iedereen altijd is op te vragen. In dit klachtenreglement staat precies beschreven hoe te handelen bij een klacht.

PDF Opvangcontract en aanmeldingsformulier

PDF Toestemmingsformulierelders eten

PDF Externe klacht

PDF Klachtenprocedure