DE SCHOOLGIDS 2015-2016

Woord vooraf

Een belangrijk deel van hun kinderleven zitten kinderen op de basisschool. In de loop van die jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Ouders willen goed onderwijs voor hun kind.

Om die reden kiest u de basisschool voor uw kind dan ook met de nodige zorg. In deze gids vertellen wij over onze manier van werken en leggen wij uit wat u van ons mag verwachten.

Daarnaast vindt u allerlei andere informatie. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.

De Tamboerijn is op weg naar Afstemmend onderwijs.

Afstemming vindt zijn kracht in het anders kijken naar kinderen met specifieke

onderwijsbehoeften. We richten ons hierbij onder andere op interactie met zowel kinderen als ouders. Kort gezegd; onderwijs waarbinnen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leerbehoeften van uw kind(eren).

Papier is geduldig: een echt beeld van onze school krijgt u pas als u de school binnenkomt. Doet u dat gerust, de deur staat altijd open. We stellen het op prijs als u van tevoren een afspraak maakt.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen.

Namens het team van obs De Tamboerijn,

Marjon Dekker

Schoolleider
0172-539502

schoolgids-2016-2017