Medezeggenschapraad (MR)

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alle beleidszaken betreffende de Tamboerijn. Onderwerpen als welzijn en veiligheid (ARBO beleid), activiteitenplan, het zorgplan van Weer Samen Naar School, onderwijskundige vernieuwingen, voor- en naschoolse opvang, etc. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

De leden voor de MR worden eens per drie jaar gekozen.

De bijeenkomsten zijn openbaar. De agenda en de notulen kunt u op de prikborden bij de ingangen vinden. Voor taken en bevoegdheden verwijzen we naar de medezeggenschapsraadmap voor de ouders bij de entree en naar onze website.

Uw mening telt!
Het is voor de MR heel belangrijk om te weten wat er leeft onder de ouders. We horen dan ook graag uw mening, suggesties of klachten. Of het nu gaat om verbeterpunten in het algemeen, veiligheid of overblijven, uw mening telt! Dit kunnen we namelijk goed gebruiken bij het beoordelen van bijvoorbeeld beleidsstukken en in het periodieke overleg met de schooldirectie. U kunt ons natuurlijk altijd aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen.

Notulen schooljaar 2017-2018

Notulen MR vergadering 05022018

Notulen schooljaar 2016-2017

besluitenlijst-27-september-2016

mr-tamboerijn-nicolaasschool-23-08-2016

jaarverslag-mr-2015-2016

Notulen schooljaar 2015-2016

PDFMR notulen 21 juni 2016

PDFMR notulen 28 april 2016

PDFMR notulen 10 maart 2016

PDFMR notulen 14 januari 2016

PDFMR notulen 17 november 2015
PDF MR notulen 10 sept 2015

PDF Jaarverslag MR Schooljaar 20142015

Notulen schooljaar 2014-2015

pdf MR besluitenlijst 23 juni 2015

pdf MR besluitenlijst 23 april 2015

pdf MR notulen 10 november 2014

PDF Jaarverslag MR Schooljaar 2013

PDF MR besluitenlijst 23 september 2014

Notulen schooljaar 2013-2014

PDF MR besluitenlijst 26 juni 2014

PDF MR verslag 13 mei 2014

PDF MR verslag 13 maart 2014

PDF MR verslag 21 januari 2014

PDF Medezeggenschapraad (MR)