Ouderraad (OR)

 

“Bij elkaar komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes.”

Op onze school functioneert een ouderraad (OR). Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen school en ouders te bevorderen en dat doen we voornamelijk door het (mede)organiseren van activiteiten. Daarbij moet u denken aan de opening van de Kinderboekenweek, Sinterklaasviering en Koningsspelen, en uiteraard nog veel meer. Dit doen we samen en in goed overleg met het Schoolteam en ook met andere hulpouders (of –verzorgers). U kunt als ouder of verzorger altijd bij het Schoolteam en of de OR aangeven dat u het leuk vindt om te helpen bij activiteiten, want uiteraard is alle hulp welkom!

De OR komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar, maar in de praktijk wordt er vaak meer vergaderd. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en worden op de agenda van school (website) en via de ouderraad Facebook pagina aangekondigd. In de nieuwsbrief zult u ook af en toe informatie of een verslag van ons werk terug vinden. In ieder geval wordt over dit werk één keer per jaar op de jaarvergadering verantwoording afgelegd. Op deze algemene ouderavond worden de jaarrekeningen en begroting van de ouderraad behandeld. Algemene onderwerpen kunnen in de rondvraag aan de orde gesteld worden. Tijdens de jaarlijkse ouderavond treden ieder jaar een aantal zittende leden af en nemen andere ouders de vrijgekomen plaatsen in. Men wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De OR benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het huishoudelijk reglement met taken en bevoegdheden van de ouderraad is te vinden in de ouderraadmap. Deze is op te vragen bij de ouderraad.

Op dit moment (schooljaar 2017-2018) bestaat de Ouderraad uit de volgende leden:

  • Gayle van Krevelen (Voorzitter & contactpersoon) – moeder Lars (groep 4) & Tobias (groep 1)

Tel: 06-29005846                                     Email: gvkrevln@hotmail.com

 

  • Linda Hoogeveen (secretaris) – moeder van Jelle (groep 7) en Finn (groep 5)

 

  • Kim Bavinck (penningmeester) – moeder van Lilou (groep 7) en Maarten (groep 6)

 

  • Gonny Joon – moeder van Loïs (groep 3), Ryan (groep 1) en Dylan

 

  • Kim van Bunschoten – moeder van Fleur (groep 1) en Tijn

 

  • Saskia Schutter – moeder van Guusje (groep 2) en Saar

 

Als u vragen heeft kunt altijd contact opnemen met Gayle van Krevelen via telefoon, email of ‘live’ bij het schoolplein. En uiteraard kunt u de andere OR-leden ook aanspreken in het geval van vragen. Wij staan open voor feedback dus schroom niet om bij vergaderingen aan te schuiven of ons op een ander moment aan te spreken; wij horen graag wat er mist, beter kan of juist goed gaat.

 

Volg ons op  facebook:       https://nl-nl.facebook.com/ouderraaddetamboerijn/